Hit voor Paleo: resultaten van een meta-analyse

Hit voor Paleo: resultaten van een meta-analyse

Esther van Zuuren, dermatoloog en ervaren systematisch reviewer en Hanno Pijl, hoogleraar Diabetologie in het LUMC, bestudeerden samen met collaga’s de literatuur over paleovoeding volgens de strikte regels van Cochrane. Ze stelden in hun recent gepubliceerde meta-analyse vast dat het paleodieet de bloeddruk, de buikomvang en de triglyceridenspiegel van mensen met metabool syndroom sterker verbetert dan de diëten die momenteel standaard worden geadviseerd bij deze aandoening. De publicatie in het American Journal of ClinicalNutrition deed internationaal veel stof opwaaien. In een videopresentatie zullen Hanno en Esther zowel hun onderzoek als de reacties erop toelichten.

Esther van Zuuren, dermatologist and systematic reviewer, and Hanno Pijl, professor of diabetology in the Leiden University Medical Center, and their colleagues reviewed the scientific literature on the paleolithic diet according to the thorough Cochrane guidelines. In their meta-analysis, published in August 2015 in the American Journal of Clinical Nutrition, they concluded that patients with the metabolic syndrome had greater improvement in blood pressure, waist circumference, and triglycerides on the paleo diet compared with other diets. In this presentation Esther and Hanno explain the methods and the conclusions of their meta-analysis that caused an international stir.

Free Paleo Tips
Get Your Paleo Tips
We respect your privacy.

Advertise Here

Free Paleo Tips
Get Free Paleo tips
We respect your privacy.

Results

Have A Look At This!!!!

Great Tips

Paleo Diet

Advertise Here